Pladsudvalg >

Nyt fra pladsudvalger febuar 2013

 

Vera Waage Vera Waage

12-02-2013

Det har lige været solhverv isen ligger indimellem og holder bådene i sit isgreb og alligevel er det tid til at tænke på søsætning.

På hjemmesiden er der, i kalenderen og nederst på siden lavet en oversigt over hvornår bådene skal søsættes. Listen er lavet ud fra bådoptagningerne i efteråret.

Erfaringerne siger at det går hurtigere at få bådene søsat end det gør at få dem på land. Derfor bør alle bådejere møde til mønstring kl. 7.30 til morgenkaffe og beskedder.

Pladsudvalget vil orienter om søsætningens forløb og uddele nye standere, måske også frihavnsmærker. Pladsudvalget vil også modtage dokumentation for betalt ansvarsforsikring. Lige som vi vil fordele eventuelt forefaldende arbejde.

Ved kranen vil vi uddele stropmærker til alle både der mangler, så det bliver nemt og sikkert, at finde ud af hvor stropperne skal sættes, næste gang båden skal løftes med kran.

Ifølge regler for både i havnen skal alle både været mærket med navn og hjemhavn og der skal føres klubstander. Havnefogden opfordrer også til at båden har navn der kan læses fra broen. Det er ok. med et lille klistermærke så havnefogden ikke skal kravle rundt på bådene, for at finde ud af om de hører til i havnen eller ej. Standeren skal føres for at vise at bådejeren ikke er ligeglade med klubben, tillidsfolk og klubkammerater, men gerne viser SKK standeren.

Skal du slibe bund eller forny bundmaling skal du bruge godkendt værktøj til opsamling af afskrab og slibestøv. Se på hjemmesiden:http://www.sejlklubbenkbh.dk/Klubben/Havneplads/Materieludlaan eller spørg havnefogden.

På selve søsætningsdagen er der også gode ting at huske: Har klodslaget den rigtige højde i år, så mål det, så du ved hvor højt det skal være til efteråret. Du kan også mærke klodserne med bådnavn og gemme dem til næste år.  Skal køresættet have en bestemt bredde? Tag evt. et billede af båden på stativet så du kan vise pladsfolkene det til efteråret.   Pladsen som båden stod på skal selvfølgelig opryddes og affald skal sorteres og lægges de steder der er anvist.  Bukke og støtter skal stilles væk efter anvisning fra pladsfolkene. Bukke, stativer og støtter skal mærkes med bådnavn og tlf nr.