Nyheder > Klubben > slider >

Nyt om søsætningen 2020

Kære Medlem
 
Som tidligere informeret, har Pladsudvalget opgivet at gennemføre den sædvanlige søsætning med vores frivillige arbejdssjak. Det har vi valgt, fordi vi ikke mener, det kan gennemføres uden risiko for at sprede Corona virusset blandt vores frivillige og medlemmer.
Til gengæld har vi sammen med værftet fundet en løsning, hvor alle de via klubben planlagte søsætninger af både kan komme i vandet.
 
På grund af værftets daglige arbejde og arbejde med vores både vil det kun være muligt at bruge mastekranerne, kran og traktor i weekenden. Vi opfordrer til, at alle bådejere hjælper hinanden med at vise hensyn og afstand under mastepåsættelser.
 
Vi evaluerer løbende på proceduren og ændrer, hvis den nuværende løsning ikke virker. så sørg for at tjekke hjemmesiden regelmæssigt!
 
VIGTIGT: Beskrivelse af hvordan søsætningen 2020 kommer til at foregå
 
Hvis din båd er tilmeldt en af klubbens søsætningsdage, skal du melde senest søndag i søsætningsweekenden til pladsudvalget (pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk) at båden er klar til at komme i vandet:
Grøn dag:         Søndag   5/4 
Lyseblå dag:     Søndag 12/4
Hvid dag:         Søndag 19/4
Rød dag:          Søndag   3/5 
Mørkeblå dag: Søndag 10/5
Gul dag:           Søndag 17/5
 
Værftet vil sætte båden i vandet en af afteerne i den efterfølgende uge. 
HOLD DIG KLAR I UGEN DEREFTER: Når værftet har sat din båd i vandet, vil du modtage en sms.
Næste morgen skal du hente din båd og sejle den væk. Båden skal være hentet inden kl 12, dagen efter du har fået en sms.
 
Klargøring af din båd til søsætning:
1. Alle presenninger skal være taget af din båd
2. Der skal være helt ryddet under og rundt om båden. Alle klodser/stiger/dunke/spande/pensler skal være fjernet. Hvis du bruger bukke og har tovværk eller gjorde bundet rundt om, må dette gerne blive så længe værftet hurtigt kan binde det op.
3. Fendere skal være monteret på båden
4. For og agterfortøjning skal være monteret på båden
5. Bundpropper skal være sat i og søventiler skal være lukket
 
Det er ikke tilladt at være tilstede, når båden sættes i vandet af sikkerhedshensyn for smittefare.
 
Båden bliver lagt fortøjret ved værftets flydebro. Båden kan først hentes dagen efter du har fået en sms, og skal være hentet inden kl 12.
Hvis du arbejder i dagtimerne, og ikke er i stand til at hente din båd selv, må du få en god ven eller et andet medlem til at hente båden. Det vigtigste er at båden er væk senest kl. 12 ellers går der kludder i hele forløbet. Kan du ikke overholde afhentning af båd/søsætning, se nedenfor.
 
Pris for søsætning:
Det koster 950 kr. der betales direkte til værftet med MobilePay på nummer 16552. Der skal først betales, når du får en sms om, at din båd er i vandet.
a. Hvis der ikke er ryddet rundt om båden, vil det koste et gebyr på 150 kr.
b. Hvis der ikke er fendere og/eller fortøjninger på båden, vil det koste et gebyr på 150 kr.
c. Østbystativer vil have en ekstraudgift på 150 kr., fordi stativet tager længere tid at skille ad.
 
Hvis din båd ikke er klar:
Hvis din båd ikke er klar, inden den gældende søndag, følger vi samme procedure som normalt. Båden vil blive flyttet, hvis den står i vejen, og du vil modtage en sms om at betale værftet 850 kr. for flytning. Det foregår ligeledes på MobilePay til nummeret 16552.
 
Opsummering:
Som bådejer skal du melde din båd klar til den relevante søndag ved at skrive til pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk. Båden og stativet skal være klargjort som nævnt ovenfor.
Dernæst skal du vente på, at du får en sms fra værftet. Når du har modtaget denne sms, skal du hente båden næste dag inden kl 12.
 
Vi håber alle har forståelse for, at det koster lidt mere i år, og at det er lidt mere besværligt at få sat sin båd i vandet i år. Men med et land i krise må vi alle hjælpe hinanden med at få tingene til at gå op.
 
De bedste sejlerhilsner
Pladsudvalget