Nyheder > Bestyrelse >

Omstrukturering af Havnefogedfunktionen

Kære alle medlemmer i SKK

Vi har i bestyrelsen truffet den beslutning at Havnefoged/klubsekretær funktionen overgår til frivilligt arbejde blandt klubmedlemmerne, i overensstemmelse med klubbens grundtanke om at være medlemsdrevet. Det betyder desværre at vi må sige farvel til Marianne Scheufens, der har haft funktionen de seneste 11/2 år. Vi vil gerne takke Marianne varmt for en god og engageret indsats i havnen, og ønsker hende god vind fremover.

Havnekontor og telefon vil i december-marts fortsat blive bemandet med åbent havnekontor tirsdag og torsdag fra kl 12 til kl 16, og telefontid samme dage fra 10-16.

Med sejlerhilsner og god vinter

Bestyrelsen, SKK