Pladsudvalg >

Optagning 2014 - søsætning 2015: Her er datoerne

En fantastisk sæson er ved at gå på hæld – selvom det her i midten af august er lidt svært at forstå.

Ovenfor ser i optagnings og søsætningsdage for 14/15.

Lister vil blive hængt op klubhuset primo september, og man vil her kunne skrive sig på.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT OPTAGNINGS OG SØSÆTNINGSDAGE HÆNGER SAMMEN !!!

Pladsudvalgets arbejde bliver betydeligt vanskeliggjort af bådejere der ikke er klar til søsætning på de aftalte datoer, så vælg dato med omhu !

Igen i år vil vi have mødetider for bådejere hhv kl 0730 og 1030, for at undgå for meget kaos. Vi henstiller til alle om at møde op og modtage de fornødne oplysninger, i Ndr. Klubhus.

Husk at gennemgå jeres stativer og bukke i god tid før optagning, samt sørge for at de er afmærket med klubbens mærker og dato farver – det sparer os for rigtig meget slæbearbejde.

Masteskuret vil i den kommende tid blive tømt for resterende  indhold. Vi skal have installeret et hejsesystem der gør det nemmere at få masterne ind og ud. Så hvis du er tidlig på den med din mast – skal du ikke lægge den i skuret, før dette arbejde er udført.

Samtidig vil vi minde om at master der placeres i masteskuret skal afmonteres al udstyr – dvs sallingshorn, antenner, vindex etc. Afmærk dine ting med navn, bådnavn samt tlfnummer.

Pladsudvalget.