Nyheder > Pladsudvalg >

Optagning af både 2018 - nye mastemærker

Kære SKK-sejlere 

Så nærmer efteråret sig med hastige skridt, efter en fantastisk sejler sommer :o)

Det betyder så at vi går i gang med at planlægge optagning af bådene for vinteren.

Der vil d. 1. september bliver hængt optagningslister op på opslagstavlen i klubben, hvor man skal skrive sig på, hvis man gerne vil på land vinteren over. Det er kun på disse fysiske optagningslister man kan skrive sig på til optagning, altså IKKE på FaceBook, hjemmesiden eller med mail !!

Vi har 6 optagningsdage med plads til 20 både pr. dag og det er først til mølle !!

Sådan gør du:

Vælg den dag du gerne vil tages op (hvis dagen allerede er fyldt ud, må du vælge en anden dag)

Husk Optagningsdag og Søsætningsdag hænger sammen !!!

Husk at du selv kan vælge om optagning med mødetid kl. 07:30 eller kl. 10:30

Der er fælles morgenmad og orientering til morgen, men kun orientering ved mødetid 10:30

HUSK, HUSK, HUSK at sætte farvemærkat på din stativ-/dine bukke-sedler !!! (så vi kan forberede placering af stativer/bukke inden optagningsdagen)

Skriv årstal på farvemærkaten! (så vi ikke flytter rundt på ”gule” stativer fra sidste år) 

Hvis du ikke har stativ/bukke-sedle, så skal disse monteres inden optagningsdagen ! Disse monteres med strips og alle felter skal udfyldes.

 

Master afrigges senest lørdagen inden optagning og placeres i masteskuret. Der er i år lavet nye mærker, som udfyldes med bådnavn, ejer og telefonnummer og sættes på masten. Mærker kan hentes i klubhuset.

 

 

NB !!  HUSK vi hjælper alle hinanden på Optagnings- og Søsætningsdagene

Mvh Pladsudvalget