Pladsudvalg >

Orientering fra pladsudvalg forår 2013

 

Vera Waage Vera Waage

15-02-2013

Orientering fra pladsudvalg forår 2013

Nederst en pdf med bøjepladsliste og en søsætningsliste

Ekstraordinær søsætning gennemføres fredag d. 12 fra kl. 16 - ca 19.30.

Det vil være muligt at søsætte op til 8 både. Pladsudvalget har kontakt til flere der er parat, men meld ind hvis du er færdig og din båd ikke står for langt tilbage på pladsen.

Lørdag den 13/4 forventer vi også 20 - 25 søsætninger Vi håber at det går godt, fordi vi gerne vil til Standerhejsning og forårstale i Sundkrogen lørdag kl. 16.

Efter lørdag den 13/4 forventer vi være på omgangshøjde med den oprindelige plan, altså fra 14/4 køres der efter oprindelig plan med de ændringer der er aftalt.

Pladsudvalget vil stille med de folk der er nødvendige og vi vil tilstræbe at det kommer til at glide glat. Vi kan ikke lave en færdig liste over søsætningsrækkefølgen, men er bundet af, at de der kom sidst op på optagningsdagen også bliver sat først i vandet. Meld ind på mailen hvis din del af planen ikke kan overholdes. Vi håber ikke at vi skal flytte rundt på både der ikke er færdige.

Først i næste uge vil vi lægge en ny søsætningsplan op på denne side.

Så beder vi bare om godt vejr.

Jan pladsmand 8/3 2013 

 

Nyt fra pladsudvalger febuar 2013

Det har lige været solhverv isen ligger indimellem og holder bådene i sit isgreb og alligevel er det tid til at tænke på søsætning.

På hjemmesiden er der, i kalenderen og nederst på siden lavet en oversigt over hvornår bådene skal søsættes. Listen er lavet ud fra bådoptagningerne i efteråret.

Erfaringerne siger at det går hurtigere at få bådene søsat end det gør at få dem på land. Derfor bør alle bådejere møde til mønstring kl. 7.30 til morgenkaffe og beskedder.

Pladsudvalget vil orienter om søsætningens forløb og uddele nye standere, måske også frihavnsmærker. Pladsudvalget vil også modtage dokumentation for betalt ansvarsforsikring. Lige som vi vil fordele eventuelt forefaldende arbejde.

Ved kranen vil vi uddele stropmærker til alle både der mangler, så det bliver nemt og sikkert, at finde ud af hvor stropperne skal sættes, næste gang båden skal løftes med kran.

Ifølge regler for både i havnen skal alle både været mærket med navn og hjemhavn og der skal føres klubstander. Havnefogden opfordrer også til at båden har navn der kan læses fra broen. Det er ok. med et lille klistermærke så havnefogden ikke skal kravle rundt på bådene, for at finde ud af om de hører til i havnen eller ej. Standeren skal føres for at vise at bådejeren ikke er ligeglade med klubben, tillidsfolk og klubkammerater, men gerne viser SKK standeren.

Skal du slibe bund eller forny bundmaling skal du bruge godkendt værktøj til opsamling af afskrab og slibestøv. Se på hjemmesiden: http://sejlklubbenkbh.dk/vis/tabid/134/EMNE/55/Udlan-af-slibeudstyr eller spørg havnefogden.

På selve søsætningsdagen er der også gode ting at huske: Har klodslaget den rigtige højde i år, så mål det, så du ved hvor højt det skal være til efteråret. Du kan også mærke klodserne med bådnavn og gemme dem til næste år.  Skal køresættet have en bestemt bredde? Tag evt. et billede af båden på stativet så du kan vise pladsfolkene det til efteråret.   Pladsen som båden stod på skal selvfølgelig opryddes og affald skal sorteres og lægges de steder der er anvist.  Bukke og støtter skal stilles væk efter anvisning fra pladsfolkene. Bukke, stativer og støtter skal mærkes med bådnavn og tlf nr. 

Trænger du til nye bukke eller nyt stativ, anbefaler pladsudvalget kørestativer til finkølede både ogSeaquip bukke til langkølede. Du er velkommen til at spørge pladsudvalget om et råd.

Bundmaling og plet maling på søsætningsdagen er ikke tilladt. Vi vil ikke risikere at have maling på stropperne som sætter sig på fribordet.

Håndtering, tilrigning og opbevaring af master skal ske så søsætningen kan køre uhindret. Pladsfolkene skal ikke flytte rundt på master på landpladsen for at kunne afsætte kørestativer eller komme omkring med traktoren.

Når båden er i vandet og du er klar til at sejle af, så spørg lige pladsfolkene om alt er som det skal være. Det skulle nødig være sådan at pladsfolkene står med al oprydning og aflåsning når alle søsatte både er væk.

Bro 9 kan anvendes midlertidigt, når "fastliggere" ikke er hjemme.