Nyheder > Klubben > slider > Driftudvalg > Pladsudvalg >

Pladsudvalgets formand fratræder. Nye formænd i drift- og husudvalg

Pladsudvalgsformanden har valgt at trække sig fra pladsudvalget i Sejlklubben København. Pladsudvalgets øvrige medlemmer vil, i samarbejde med Havnefogeden og forretningsudvalget, varetage funktionen frem til næste generalforsamling. Vi håber, I vil støtte op om det nye team og ser frem til, at vi sammen får opgaverne løst tilfredsstillende. Kontakt til Pladsudvalget går fortsat via pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Nye formænd i drift- og husudvalget
Søren Andresen og Jacob Misimi er tiltrådt som formænd for udvalget. De deler opgaven mellem sig med god støtte fra udvalget. Første arbejdsdag er allerede gennemført, og nye opvaskemaskiner til klubhuset er ankommet og bliver installeret snarest. Drift- og husudvalget kan kontaktes på drift-husudvalg@sejlklubbenkbh.dk

God sommer, Forretningsudvalget