Klubben > Bestyrelse > Forside-konst >

Priser 2018-2019

Takstblad Sejlklubben København
Kalkbrænderihavnen
  2019 2018 2017 2016 Betalingsfrist
Kontingent 1.550 1.395 1.395 1.395 1. februar

Kontingent, nedsat unge og pensionister

850 790 790 790 1. februar
Kontingent, passive medlemmer 595 550 550 550 1. februar
Indskud, nye aktive medlemmer 1.400 1.400 1.400 1.400 Ved indmeldelse.
Betaling=anciennitetsdato!
Indskud, skur 985 985 985 985 Ved tildeling
Bøjeplads sommer pr. m2 vandplads *1 110 110 130 135 1. februar
Nytildelt/låne bøjeplads pr.m2, sommer *1 110 110 130 135 1. april
Vinterlandplads pr. m² båd *2 130 110 70 70 1. november
Bøjeplads, vinter pr. m² båd *2 110 110 70 70 1. november
Skurleje pr. år. 985 985 985 985 1. februar
Søsætning/optagning. Pr. gang 850 750 750 750 Ved regning
Optagning/hænge i kran/inspektion o.lign.
hvis pladsudvalget kan assistere?
850 750 750 750 Ved regning
Flytning på land 850 750 750 750 Ved regning
Sommerlandplads pr. dag *3 130 120 120 120 Ved regning
Sommerlandplads for sæson pr. m2 *3 130 120 120 120 1. april
Sejlerskoleafgift/år 1.000 1.000 1.000 1.000 Ved skolens start
Sejlerskoleafgift, ungdom 1000 500 500 500  
Lån af skolebåd pr. døgn 150 150 150 150 Ved regning
Navigationskursus 450 450 450 450 Ved regning
Tovværkskursus 350 350 350 350 Ved regning
Sportsbådsafgift 2000 2000 2000 2000 1. mai
Sportsbådsafgift, ungdom 1000 1000 1000    
Rykkergebyr 1. og 2. rykker 150 150 150 150 Ved regning
Manglende oplysninger 250 250 250 250 Ved regning
Rabat Brug of betalingsservice*4 0 -50 -50 0  
Stander + frihavnsmærke *5 0 0 0 0  

Takstblad for SKK 2018-2019, som vedtaget på Generalforsamling april 2018, kan downloades her (PDF)

*1 . Bøjepladslejen beregnes udfra pladsens areal: pladslængde x pladsbredde.
Ved nytildeling af bøjepladser eller tildeling af lånepladser sker opkrævningen som hovedregel 1. marts eller umiddelbart efter tildeling
*2 . Vinterpladslejen beregnes udfra bådens areal: bådlængde x bådbredde - opkræves med virkning fra 1. nov
*3. Dog ikke ved betalt bøjeplads og max. svarende til sæsonlejen
*4 Rabatten tildeles de medlemmer hvis kontingent er indbetalt via betalingsservice
*5 Frihavnsmærke og stander er fra 1. februar 2016 inkluderet i sommebøjepladslejen