Kapsejladsudvalg > Sejlerskolen >

Regelkursus

 

22-11-2014

På vegne af Dansk Sejlunion sender jeg hermed information om Dansk Sejlunions Regelkursus, som afholdes i weekenden 10-11 januar 2015 hos Kerteminde Sejlklub. Vi håber, at det giver jer lyst til at sende nogle af jeres medlemmer på kurset eller at orientere dem om det.

Formålet med kurset er at give sejlere, trænere og nye kapsejladsledere et grundlæggende kendskab til kapsejladsreglerne med fokus på de regler, der gælder for kapsejlende både.

Kurset er også relevant for andre, for eksempel medlemmer af kapsejladsudvalg og forældre, som gennem deres aktiviteter inden for sejlsport har behov for at forstå de mest centrale kapsejladsregler.

Regelkurset er samtidig en forudsætning for at deltage i videre Dansk Sejlunions uddannelse inden for kapsejlads, blandt andet dommer-, opmands- og baneleder 2 kurserne – se mere på http://www.sejlsport.dk/mere/uddannelse/kapsejladsleder.

Kursusprisen – kr. 830,00 – dækker forplejning og kursusmaterialer. Ønsker man indkvartering kan dette også organiseres. Tilmelding sker på denne side: http://mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/59597b24-3234-e411-876f-d89d67631c3c

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er 4. januar 2015.

Med venlig hilsen

Jan Stage

Kapsejladsledergruppen, Dansk Sejlunion

Telefon: 9816 5439