Sejlertips >

Sådan gennemfører du et nødkald

Hvis du bliver udsat for uheld, bevar roen, talt tydeligt og så vidt muligt i et naturligt stemmeleje. 

OBS! 
Nedenstående procedurebeskrivelser er ikke tilstrækkeligt pensum for opnåelse af gyldigt certifikat.

Nødtrafik på VHF-anlæg med DSC
•  Aktiver DISTRESS-knappen på dit anlæg.
•  Vent gerne 1-2 minutter på kvittering fra en kyststation. Den aflæses i displayet på dit anlæg.
•  Gå på kanal 16 og fortsæt som beskrevet neden for.

Nødtrafik på VHF-anlæg uden DSC
• Vælg kanal 16 på din VHF (husk max. Sendeefekt)

Nødtrafikken indledes på følgende måde:
• MAYDAY MAYDAY MAYDAY
•  Her er ”skibets navn”, sagt 3 gange
•  Skibets kaldesignal, sagt 1 gang
• Oplys så vidt muligt:
1. Hvis DSC-nødalarm er udsendt. Sig skibets MMSI (DSC-nummer) én gang
2. Nøjagtig position
3. Situationens art
4. Hvor mange personer ombord
5. Særlige kendetegn på skibet
6. Hvilken hjælp, der er nødvendig
7. Vejrforholdene
8. Andet som kan lette redningsarbejdet

Bevar roen, talt tydeligt og så vidt muligt i et naturligt stemmeleje. Det koster tid, hvis du bliver misforstået.
Lyngby Radio hjælper med at spørge til supplerende oplysninger og alarmerer SOK.
Hvis du ikke får fat i en kyststation, men et andet skib, så husk at bede skibet videresende din nødmelding.

Hold VHF’en åben under hele redningsaktionen. Hvis du kan bevare kontakten med lav sendeeffekt, sparer du på dit batteri.

Orienter dine medsejlende om nødproceduren, inden I tager ud.
Kilde: lyngbyradio.dk