Nyheder > Skoleudvalg > Sejlerskolen >

Sejlerskolen sæson 2014

Obligatoriske sejladser i 2014, kapsejladser og sommertogt i sejlerskoleregi

24-timer (tur- og navigationssejlads) 31/5-1/6

Pinsetur (tursejlads med sejlklubben) 7–9/6

Sommertogt** (KAS arrangerer) uge 28, 29,30, 31

Fælles skoletur (tursejlads) 22-24/8

*Spækhugger DM kapsejlads 29-/8

24-timer (tur- og navigationssejlads) 30-31/8

SKK’s natnavigation (navigationssejlads) 12/9

*DS Sejlerskole Cup i Kerteminde (kapsejlads) 13/9

Gaffelriggerdag (tursejlads- kapsejlads) 14/9

Hven rundt ved nat (kapsejlads – tur og navigationssejlads) 19/9

*Disse to kapsejladser vil være for de rutinesejlere, som deltager i sejlerskolens kapsejladstilbud. 

Interesserede elever kan også komme i betragtning til DS SejlerskoleCup, hvis der kan skaffes en 

instruktør.

**Sejlerskolen har modtaget en invitation til at deltage i Sommertogtet til den vestsvenske skærgård 

for svanemølleklubberne arrangeret af KAS. Elever har mulighed for at deltage som gaster. 

Hvis der er førerer, der vil deltage i turen, kan der stilles skolebåd til rådighed. Tilmeldingsfrist 

(bindende) fredag d. 6. juni. Efterfulgt af koordineringsmøde den 11 juni. (se opslag på 

sejlerskolens opslagstavle i klubhuset)

Sejlerskole Cup i Kerteminde den 13. september 2014

Det ville være flot hvis SKK kunne stille med et hold i år ved DS´s Sejlerskole Cup den 13. 

september i Kerteminde, hvor de danske sejlerskoler konkurrerer mod hinanden i fleetrace-
kapsejlads. Kapsejladsen afvikles i H-både, der stilles til rådighed af Kerteminde sejlklub. Forrige 

år deltog 15 hold og sidste år deltog der 18 hold i sejlerskole Cup´en. 

Førerprøven 2014

2. års eleverne kan allerede nu sætte kryds i kalenderen for førerprøven. Prøven er fastlagt til den 

lørdag 27/9. Den 28/9 reserveres som reservedag, hvis prøven ikke kan afholdes om lørdagen pga. 

vejrlig. 

For at gå op til førerprøven skal 2 års eleverne indstilles af deres instruktør, hvilket sker på et 

skoleudvalgsmøde i august.