Omsejlerskolen >

Skolebådene

Sejlerskolens både er velegnet til at lære sejlads i og til at blive fortrolig med de forhold og betingelser, der gælder, når man bevæger sig til søs. Sejlerskolen råder over 3 både: Spækhuggerne DEN 131 (racing), DEN 260 (racing) og DEN 481 (family).

3 spækhuggere er sagen  - både til tursejlads og konkurrencesejlads

Bådene serviceres og vedligeholdes af elever og instruktører i fællesskab, og til hver båd tilknyttes en bådsmand, som har det overordnede ansvar for at bådene holdes sejlklare.