Nyheder > Bestyrelse >

Sommerhilsen fra Sejlklubben København

Sæsonen 2018 er i fuld gang - bådene er i vandet, og havnen summer af liv.

Skulle du af den ene eller anden årsag ikke gøre brug af din tildelte plads i en kortere eller længere periode, herunder sommerferie, skal du give besked til havnefogeden på havnekontoret@sejlklubbenkbh.dk og vend dit skilt til grønt.

Vores hjemmeside er ved at blive gennemgået og ikke aktuelle informationer fjernes, således at alle medlemmer og andre interesserede kan holde sig informeret om klubbens aktiviteter, vedtægter, bøjepladsliste, havnereglement m.v. God læselyst! Særligt til nye og nyere medlemmer kan pjecen "Velkommen til Sejlklubben" anbefales. (ny opdateret udgave er nu lagt på hjemmesiden) 

Der er kommet parkeringsregler på kajarealet ved Sundkrogen ud mod vore broer.  Orienter dig på skiltningen og undgå bøder!. 

Persondataforordningen: Som mange af jer sikkert har bemærket, er der kommet nye regler for håndtering af persondata. Det er vi også underlagt i SKK. Se klubbens privatlivspolitik på hjemmesiden. Hvis du ønsker at få oplyst hvilke data vi har på dig, så send en mail til sekretariat@sejlklubben.dk med navn og medlemsnummer, så sender vi dig de oplysninger vi har om dig i vores medlemsregistreringssystem WinKas.    

Når du færdes på havnen kunne følgende gøre det rarere for alle:

  1. Hils altid pænt når du møder andre på broen
  2. Vend dit skilt til grønt, hvis du er væk et par dage
  3. Sørg for at din båd er forsvarligt fortøjet og affendret
  4. Spørg gerne din nabo før du involverer udvalg og bestyrelse - de arbejder alle frivilligt.
  5. Slå meget gerne vejen forbi klubhuset - men husk at ryd op efter dig
  6. Før klubstander på din båd - så tror din nabo ikke du er gæst!
  7. Hjælp gæster i det omfang du kan - flere gæster = bedre økonomi

 

Referatet af klubbens generalforsamling ligger nu på klubbens hjemmeside.

Her kan du ligeledes finde de aktuelle bøje- og landpladsreglementer som blev vedtaget på generalforsamlingen.

Sejlklubben København afholder 24-26. august DM for Spækhuggerklassen. Der er brug for frivillige, så meld dig! Det  er ikke nok at du "da regner med at komme". Tilbyd gerne din hjælp til : kapsejladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Der er indkaldt til arbejdsdag mandag d. 11/6 kl. 17-20. Kom og giv en hånd med!

Nyd Sommeren - den er i fuld gang!


Sejlklubben København

Bestyrelsen