Pladsudvalg >

Udlån af slibeudstyr

 

Vera Waage Vera Waage

23-01-2013

Havnelavet udlejer gennem havnefogden udstyr til slibning af bundmaling

Det er lovpligtigt at opsamle alt slibestøv og afrensning af bundmaling på landpladsen. Den sikreste og mest effektive at måde at opsamle afskrab og slibestøv på, kan kun ske ved brug af et anlæg bestående af et vakuumskrabejern/excentersliber og en støvsuger med tilhørende slanger og mundstykker. Mod et mindre depositum kan du låne Havnelavets slibeudstyr.

Retningslinjer for anvendelse og udlån af materiel(slibemaskine og støvsuger)

Det er lovpligtigt at opsamle alt slibestøv og afrensning af bundmaling på landpladsen.
Den sikreste og mest effektive at måde at opsamle afskrab og slibestøv på, kan kun
ske ved brug af et anlæg bestående af et vakuumskrabejern/excentersliber og en
støvsuger med tilhørende slanger og mundstykker.

Havnelavet har to sæt af disse anlæg, der kan fjerne 95-99 % af alt slibestøv og
afskrab fra bundafrensning. Udstyret udlånes hos havnefogeden i kontortiden
kl. 17-18, mod betaling af et depositum på kr. 500,-. For reservation henvend dig på
havnekontoret@sundkrogen.dk eller info@smhavn.dk Anlægget udleveres på
landpladsen ved fremvisning af låneaftale og efter aftale med havnefogeden på mobil
3920 2221 eller Jens Quistgaard. Betingelserne for udlånet fremgår udlånsaftalen.

I marts betales depositum og køb af slibetilbehør torsdag og tilbagebetales følgende
torsdag, fra 1. april betales depositum mm. torsdag og tilbagbetales den følgende
tirsdag – dvs. lånet varer typisk fem dage henover en weekend. Der er også mulighed
for udlån gennem Svanemøllehavnens havnekontor hverdage kl. 7:30–13:30.

Du skal selv betale tilbehøret og må kun bruge det tilbehør, der udleveres til anlægget
af havnefogeden. Slibeskiver - forefindes i forskellige korntyper - knive til skrabejernet
og støvsugerposer købes til dagspris.

Den enkelte låner er ansvarlige for anlæget. Udstyret må ikke anvendes uden
forudgående introduktion af Jens Quistgaard/ havnefogeden eller en anden med
kendskab til materiellet. Anvendelsen sker desuden på eget ansvar og risiko.

Støvsugerposen med slibestøv er miljøaffald, lukkes forsvareligt og lægges sammen
med malerrester i miljøcontaineren beregnet til maleraffald. Anlæget rengøres og
afleveres i ordentligt stand til næste ”låners” brug. Er udstyret beskadiget eller på
anden måde i ”udu”, skal havnefogeden orienteres om det ved tilbagebetalingen af
depositum. Ved misbrug eller mislighold af grejet hæfter du personligt for skaden -
depositummet bliver tilbageholdt med risiko for en eventuel efterregning.

Ved brug af støvsuger med slibemaskine/skrabejern, opnår du et godt resultat og du er
med til at tage det rette miljømæssigehensyn og overholder derved de retningslinjer
Dansk Sejlunion og Miljøministeriet har udstukket. Udstyret skal bruges, hvis du skal
afslibe eller afrense gammel bådmaling.

Målet og ”mustet” er at undgå afskrab og slibestøv på landpladsen – alle medlemmer
bedes bakke op om initiativet til gavn for vores miljø og fremtid.

På havnekontoret findes der en kort note omhandlende lovstof og tips om
afslibning af bundmaling og maling af lystbåde samt Hempels ”Den lille
søstærke”. Materialet udleveres ganske gratis – lærerig information for
”førstegangs-bundskrabere” og for bådejere, der i tvivl om procedurer og
”hvordan-gør-man-hvad” og hvornår .

Havnefoged/pladsudvalget