Nyheder > Klubben > Sejlerskolen > Aktiviteter >

Øvelse med nødsignaler

Bente Michelsen skriver på Facebook: (...) et fint arrangement om nødkommunikation og øvelser med nødsignaler i dag. Fint samarbejde mellem SKK og KvS. Tak for det.

8. januar blev der afholdt øvelse med nødsignaler. Mange var mødt frem for at afprøve medbragte gamle nødraketter og nødblus. Sten Emborg holdt oplæg i Klubhuset, hvorefter alle gik til Kajplads 402 for at fyre af.
Arrangementet var lavet af Havnens SejlSikkert-ambassadører Grete Ørskov fra SKK og Bente Michelsen fra KVS.