Nordre Klubhus

Nordre Klubhus ligger i Fiskerihavnen og hører sammen med SKK’s landplads. Det bruges især af medlemmer, som arbejder på deres både på landpladsen.

Er du som medlem interesseret i at være med til at drive Nordre Klubhus, kan du kontakte Sten Emborg fra Nordre Klubhus’ Venner på mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Nordre Klubhus, som har en fortid som spejderhytte, blev oprindelig erhvervet af klubben Triton og fungerede som klubhus i Skudehavnen. Da klubberne i Skudehavnen skulle flytte ind i Sundkrogen og have landpladser i Fiskerihavnen, flyttede Triton huset ud til sin nuværende plads.

Uden for perioderne med søsætning og optagning, kan Nordre Klubhus lejes af klubbens medlemmer til private arrangementer. Det foregår efter først-til-mølle-princippet.

Udlejning af Nordre Klubhus

Adressen er: Sejlklubben København, Østersøvej 30, 2100 København Ø (i Fiskerihavnen ved siden af Jacob Jensens Bådværft).

Ved ønske om leje kontaktes nordreklubhus@sejlklubbenkbh.dk . Prisen for leje pr. gang er kr. 500,- der forud lejedatoen indsættes på klubbens konto i Danske Bank: Registreringsnummer 15 51 / Konto 10 36 14 94 / Husk at oplyse aftalt leje-dato og medlemsnummer.

  • Der lejes ikke ud på dage/weekender hvor der er klubaktiviteter i huset, f.eks. i hele søsætnings- og optagningsperioden. Endvidere udlejes i weekender kun 2 gange pr. måned, efter princippet ”først til mølle”
  • Når der er indgået aftale om leje opsætter udvalget (hurtigst muligt) et opslag i klubhuset om at det er lejet ud. Lejer disponerer herefter over klubhuset i det aftalte tidsrum, inkl. forbrugsgods så som sæbe, remedier til opvaskemaskine, kaffefiltre, håndklæder, viskestykker og toiletpapir
  • Klubhuset kan udlejes til et dagarrangement eller til et aftensarrangement. Ved dagarrangementer aftales tidrammen fra gang til gang. Ved aftenarrangementer er tidsrammen fra kl. 14.00 til dagen efter kl. 10.00. Tidsrammerne aftales ved aftalens indgåelse
  • Klubhuset skal afleveres ryddet og rengjort. Såfremt klubhuset ikke afleveres som det er modtaget, opkræves efterfølgende kr. 200,- pr. time det har taget udvalget at rette op
  • Lejer er i lejeperioden erstatningsansvarlig for skader på klubhuset og inventar, uanset om ansvaret for skaden er lejers eller lejers gæstebud
  • Anke over udvalgets beslutninger vedr. udlejning, evt. ekstrabetaling og/eller erstatningskrav kan forelægges klubbens bestyrelse til afgørelse
  • Godkendt af bestyrelsen d. 15. jan. 2014