Nordre Klubhus

Nordre Klubhus ligger i Fiskerihavnen og hører sammen med SKK’s landplads. Det bruges især af medlemmer, som arbejder på deres både på landpladsen.

Er du som medlem interesseret i at være med til at drive Nordre Klubhus, kan du kontakte Sten Emborg fra Nordre Klubhus’ Venner på mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Nordre Klubhus, som har en fortid som spejderhytte, blev oprindelig erhvervet af klubben Triton og fungerede som klubhus i Skudehavnen. Da klubberne i Skudehavnen skulle flytte ind i Sundkrogen og have landpladser i Fiskerihavnen, flyttede Triton huset ud til sin nuværende plads.

Uden for perioderne med søsætning og optagning, kan Nordre Klubhus lejes af klubbens medlemmer til private arrangementer. Det foregår efter først-til-mølle-princippet.

Udlejning af Nordre Klubhus

Adressen er: Sejlklubben København, Østersøvej 30, 2100 København Ø (i Fiskerihavnen ved siden af Jacob Jensens Bådværft).

Huset har kapacitet til 25 personer. Ved ønske om leje kontaktes nordreklubhus@sejlklubbenkbh.dk

Prisen for leje pr. gang er kr. 1.200. Reservationen er først gældende når lejen er indsat på klubbens konto i Danske Bank: Reg. 1551 / Konto 1036 1494. Husk at oplyse medlemsnummer og aftalt leje-dato. Ved aflysning tidligere end 8 dage fra udlejningsdato refunderes lejen. Ved senere aflysning refunderes lejen ikke.

Samtidig betales depositum på 1000 kr på mobilepay 42413308 (V Bisgaard). Depositum refunderes efter endt udlejning eller aflysning.

Ordensregler

  • Der lejes kun ud til medlemmer af Sejlklubben København. Medlemmet skal være til stede under lejemålet, og det er ikke tilladt at fremlåne / fremleje klubhuset.
  • Klubhuset er røgfrit.
  • Der lejes ikke ud på dage/weekender, hvor der er klubaktiviteter i huset, f.eks. i hele søsætnings- og optagningsperioden. Der udlejes i weekender kun 2 gange pr. måned, efter princippet ”først til mølle”
  • Når der er indgået aftale om leje opsætter udvalget (hurtigst muligt) et opslag i klubhuset om at det er lejet ud. Lejer disponerer herefter over klubhuset i det aftalte tidsrum. Lejer medbringer selv forbrugsgods som f.eks. sæbe, håndklæder, viskestykker og toiletpapir
  • Klubhuset kan udlejes til et dagarrangement eller til et aftens-arrangement. Ved dagarrangementer aftales tidsrammen fra gang til gang. Ved aftenarrangementer er tidsrammen fra kl. 14.00 til dagen efter kl. 10.00. Tidsrammerne aftales ved aftalens indgåelse.
  • Klubbens øvrige medlemmer har adgang til toilettet i lejeperioden. Medlemmernes øvrig brug henvises til varmestuen Sdr Landplads.
  • Det anbefales at besøge huset inden lejemålet. Huset er aflåst med klubbens landpladsnøgle, som fås hos havnefogeden.
  • Klubhuset skal afleveres ryddet, rengjort og aflåst. Såfremt klubhuset ikke afleveres ryddet og rengjort, foretages rengøring på medlemmets regning af klubbens rengøringsselskab.
  • Lejer er i lejeperioden erstatningsansvarlig for skader på klubhuset og inventar, uanset om ansvaret for skaden er lejers eller lejers gæstebud. Færdsel på terrasse og plads sker på eget ansvar.
  • Anke over udvalgets beslutninger vedr. udlejning, evt. ekstrabetaling og/eller erstatningskrav kan forelægges klubbens bestyrelse til afgørelse

Godkendt af bestyrelsen d. 23.marts 2023