Bådhåndtering i Sejlklubben København

Sejlklubben har en lang historik for at drive søsætning og optagning af både selv.

Det gør vi med et frivilligt sjak der bemander både kran og traktor og hjælper med at flytte bådene på landpladsen.

Som bådejer tilmelder man sig optagning i september måned ved at skrive sig på nogle lister der hænges op i klubhuset.
Der bliver annonceret yderligere omkring tilmelding på hjemmesiden.

I sæsonen 2022/2023 er optagning/søsætning på følgende dage. Bemærk at du IKKE kan flytte din søsætningsdag, hvis du har skrevet dig på rød og lilla:

  Optagningsdage i 2022 Søsætningsdage i 2023
Grøn dag 9.  oktober 6. maj
Gul dag 16. oktober 29. april
Blå dag 23. oktober 15. april
Rød dag 6. november 9. april
Lilla dag 13. november 8. april

Onsdag eller torsdag i ugen op til søsætning, får man tilsendt en liste, hvor man kan se, hvornår man skal møde op og være klar ved sin båd.  Vi gør det bedste vi kan, for at planlægge søsætningen, men der vil altid være ventetid.  Så pak madpakken, kaffen og måske en øl og se frem til en hyggelig dag på landpladsen.

Hvis du enten ikke er klar til at komme i vandet eller af en anden grund har brug for at ændre på din søsætningsdag, eller kommer på en af søsætningsdagene, så sende en mail til pladsudvalget på pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk.  Så prøver vi at finde en løsning.  Men husk, at pladsen er pakket efter søsætningsdagene, så hvis båden ikke kommer i vandet, på den aftalte dag, så kan den komme til at stå i vejen for andre både og skal flyttes.

Prisen for en flytning er det samme for en bådhåndtering, og fremgår af takstbladet.

Ansvar

Når vi søsætter gælder paragraf 3.8 i pladsreglementet:

3.8. De, der optager/søsætter bådene, påtager sig intet ansvar over for bådejeren for skader sket ved optagning,
henstående på pladsen, søsætning eller ved brand, hvad enten skaden skyldes grej eller lederen af
optagning/søsætning. Pladsudvalget kan forlange, at bådejeren underskriver en erklæring herom inden fartøjet
søsættes eller optages.

 Bådsjakket

Bådsjakket består af frivillige, og vi kan altid bruge flere hænder. Generelt er der 4 forskellige opgaver:

Kranarbejde
Traktorarbejde
Pladsarbejde
Kabysarbejde

Man kan blive oplært i det hele, og hos os er det muligt at lære at bruge kranen helt op til 8 tons både. Man behøver ingen særlig forhåndskendskab til hverken både eller traktor, kun godt humør og gåpåmod.
Man melder sig typisk til 1-2 dage i foråret og 1-2 dage i efteråret. Det er en super hyggelig måde at møde sine andre klubmedlemmer på.
Hvis man ønsker at hjælpe til i sjakket kan man skrive en mail til pladsudvalget, så vil man blive tilføjet til emaillisten.