Bådhåndtering i Sejlklubben København

Sejlklubben har en lang historik for at drive søsætning og optagning af både selv.

Det gør vi med et frivilligt sjak der bemander både kran og traktor og hjælper med at flytte bådene på landpladsen.

Som bådejer tilmelder man sig optagning i september måned ved at skrive sig på nogle lister der hænges op i klubhuset.
Der bliver annonceret yderligere omkring tilmelding på hjemmesiden.

I sæsonen 2022/2023 er optagning/søsætning på følgende dage. Bemærk at du IKKE kan flytte din søsætningsdag, hvis du har skrevet dig på rød og lilla:

  Optagningsdage i 2023 Søsætningsdage i 2024
Rød dag 1.  oktober 4. maj
Blå dag 8. oktober 27. april
Grøn dag 15. oktober 20. april
Gul  dag 5. november 13. april
Lilla dag 12. november 6. april

Onsdag eller torsdag i ugen op til søsætning, får man tilsendt en liste, hvor man kan se, hvornår man skal møde op og være klar ved sin båd.  Vi gør det bedste vi kan, for at planlægge søsætningen, men der vil altid være ventetid.  Så pak madpakken, kaffen og måske en øl og se frem til en hyggelig dag på landpladsen.

Hvis du enten ikke er klar til at komme i vandet eller af en anden grund har brug for at ændre på din søsætningsdag, eller kommer på en af søsætningsdagene, så sende en mail til pladsudvalget på pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk.  Så prøver vi at finde en løsning.  Men husk, at pladsen er pakket efter søsætningsdagene, så hvis båden ikke kommer i vandet, på den aftalte dag, så kan den komme til at stå i vejen for andre både og skal flyttes.

Prisen for en flytning er det samme for en bådhåndtering, og fremgår af takstbladet.

Ansvar

Når vi søsætter gælder paragraf 3.8 i pladsreglementet:

3.8. De, der optager/søsætter bådene, påtager sig intet ansvar over for bådejeren for skader sket ved optagning,
henstående på pladsen, søsætning eller ved brand, hvad enten skaden skyldes grej eller lederen af
optagning/søsætning. Pladsudvalget kan forlange, at bådejeren underskriver en erklæring herom inden fartøjet
søsættes eller optages.

 Bådsjakket

Bådsjakket består af frivillige, og vi kan altid bruge flere hænder. Generelt er der 4 forskellige opgaver:

Kranarbejde
Traktorarbejde
Pladsarbejde
Kabysarbejde

Man kan blive oplært i det hele, og hos os er det muligt at lære at bruge kranen helt op til 8 tons både. Man behøver ingen særlig forhåndskendskab til hverken både eller traktor, kun godt humør og gåpåmod.
Man melder sig typisk til 1-2 dage i foråret og 1-2 dage i efteråret. Det er en super hyggelig måde at møde sine andre klubmedlemmer på.
Hvis man ønsker at hjælpe til i sjakket kan man skrive en mail til pladsudvalget, så vil man blive tilføjet til emaillisten.

Hvad skal jeg som bådejer gøre og huske?

Som bådejer er det vigtigt at du har styr på dit stativ. Det vil sige du skal sørge for at følgende er opfyldt:

 • Mit stativ er mærket tydeligt med navn og telefonnummer – det skal males direkte på stativet, skilte falmer nemlig efter 14 dage i solen
 • Jeg ved hvor mit stativ er, og jeg har fundet det senest 14 dage før jeg skal bruge det. Det kan godt være sjakket flytter det igen inden du skal i vandet, men det vil være et sted på pladsen.
 • Masteaftagning og påsætning kan ikke ske imens vi håndtere både. Planlæg derfor med at tage masten af om lørdagen, og sætte den på om søndagen (da optagning altid er søndag og isætning altid er lørdag)

Særlig for kørestativer

 • Sørg for at dine vantskruer er smurte og kan bevæge sig i begge retninger
 • Sørg for at bolte og møtrikker på dine støtter er smurte så de kan bevæge sig frit op og ned

Særlig for rammestativer/østbystativer

Generelt skal du huske at traktoren ikke kan stille båden i stativet, eller hente båden fra stativet. Vores traktor kører med båden på en vogn og er nødt til at sætte båden af på kølen først førend vognen kan køre væk fra båden.

 • Sørg for at dit stativ kan skilles helt ad så kun den midterste vange er fri. Traktoren sætter båden af på midtervangen, med 4 bukke til at støtte båden.
 • Sørg for at have værktøj med til at samle dit stativ – det kan være der er andre med rammestativ der skal bruge bukkene den dag.
 • Sørg for at bolte og møtrikker er smurte og glider nemt, så du hurtigt kan få samlet dit stativ under din båd.

Særlig for bukke

 • Sørg for at alle skruer er smurte så bukkene kan justeres nemt
 • Sørg for at have nogle klodser bådens køl kan hvile på så den ikke sættes direkte på jorden.

Særlig for Motorbåde

 • På grund af det udstyr vi har, kan båden ikke komme tættere end XX cm på jorden (se billedet). Der skal derfor tit et højt klodslag til. Sørg for at bygge et bredt, solidt klodslag på forhånd, der helst er skruet sammen så det er nemt at flytte og er stabilt. Alternativt kan man få høje motorbådsstøtter der kan støtte midt under motorbåden.