Klubhuset Sundkrogen

Kim Utzons klubhus Sejlklubben København i Kalkbrænderihavnen

Klubhuset i Sundkrogen er næsten altid åbent (se husordenen nedenfor) for mellemmer af Kvindelig Sejlklub, medlemmer af Sejlklubben København og gæstesejlere. Det lejes eller lånes dog ikke ud til private arrangementer. Der er ingen restaurant eller anden form for servering i klubhuset,

Huset er tegnet af Kim Utzon og og stod færdigt i 1999. Klubhuset Sundkrogen holder til på første sal, hvorfra der er udsigt til Øresund og i god sigt – til Hven. Klublokalet rummer et stort køkken, udekøkken, hyggehjørne og masser af plads både indendørs og på de store terrasser. I stueplan har vi havnekontor, gæstetoiletter/ bad og klubrum.

Grillpladsen foran klubhuset bruges hyppigt i sejlsæsonen, og der er tradition for fredagsgrill i sommerhalvåret.

Klubhuset Sundkrogen har et husudvalg, der sikrer, at huset bliver vedligeholdt og sikrer, at husordenen løbende bliver opdateret. Det er også udvalgets ansvar at indkalde til fælles arbejdsdage, hvor Sundkrogens faciliteter får en ekstra kærlig hånd – også kaldet hovedrengøring 🙂

Har du spørgsmål om Sundkrogen, eller har du lyst til at deltage i udvalgets arbejde, er du meget velkommen til at sende en mail til: husudvalg@sejlklubbenkbh.dk

 

Husorden
for brug af
Klubhuset Sundkrogen

Opdateret november 2022 – husudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Generelt 

 1. Klubhuset må benyttes af medlemmer af Kvindelig Sejlklub, medlemmer af Sejlklubben København, gæster indbudt af en af de to klubber samt betalende gæstesejlere. Det er tilladt for medlemmer at medbringe et meget begrænset antal gæster.
 1. Sejlsportsrelaterede arrangementer kan arrangeres af sejlklubberne, og der kan indbydes gæster til de pågældende arrangementer.
 1. Ved sejlklubbernes arrangementer, også med indbudte gæster, kan der serveres forplejning til medlemmer og gæster – også mod deltagerbetaling.
 1. Rygning indendørs er forbudt. Der må ryges på altanerne og de udendørs askebægre skal benyttes.
 1. Husdyr skal holdes i snor og må ikke komme i køkkenet.

Rengøring og oprydning

 1. Efter endt brug af klubhuset skal der altid ryddes op og gøres rent i klubhuset og på udendørsarealerne – før klubhuset forlades.
 1. Køleskabene er ikke til privat brug – eventuel mad og madrester fjernes.
 1. Efter hvert brug af klubhuset skal service, gryder med mere gøres rent og sætte på plads. Køkken, komfurer, ovne og borde skal være rengjorte, udendørsaskebægerne skal tømmes og gulvet fejes. 

Fortrinsret 

 1. Klubhuset benyttes af de to klubber og udvalgene (med fortrinsret i prioriteret rækkefølge) til: Generalforsamlinger, medlemsmøder, klubfester, møder og andre sejlsportsrelaterede arrangementer.
 1. Det er tilladt at holde to typer af lukkede arrangementer: Klubbernes generalforsamlinger og klubbernes jubilæumsfester.
 1. Sejlerskolens undervisning har også fortrinsret, men klubhuset skal samtidigt være åbent for øvrige medlemmer og eventuelle gæster. Der skal selvfølgelig vises hensyn overfor den igangværende undervisning.

Booking 

 1. Booking af klubhuset skal ske på bookingkalenderen på opslagstavlen i klubhuset. Arrangementets art og arrangør skal skrives på kalenderen.