Kommunikationsudvalget

Udvalget kan kontaktes på e-mail: kommunikation@sejlklubbenkbh.dk

Kommunikationsudvalget arbejder på tværs af hele klubben. Målet er at hjælpe klubbens øvrige udvalg og bestyrelse med at komme ud med information til klubbens medlemmer. 

Kommunikationsudvalget vedligeholder klubbens hjemmeside og arbejder p.t. på at udvikle siden. Klubbens øvrige udvalg og bestyrelse kan via kommunikationsudvalget få lagt opslag på hjemmesiden. Hvis der er ting du ikke kan finde på hjemmesiden, hvis du har nyheder som skal lægges ud eller andet omkring hjemmesiden: Skriv til kommunikationsudvalget

Udvalget står bag klubbens elektroniske nyhedsbrev GNISTEN (søslang for telegrafisten på en skib), der udkommer ca. seks gange om året. Alle klubmedlemmer, som ved indmeldelse har oplyst mailadresse, modtager GNISTEN i egen mailboks. Har du noget til GNISTEN, skriv til redaktionen på mail: nyhedsbrev@sejlklubbenkbh.dk  

Kontakt også gerne udvalget, hvis du har lyst til at deltage i kommunikationsopgaverne.


Udvalgsformand: Martin Thyme Christensen, kommunikation@sejlklubbenkbh.dk


Senest opdateret april 2018