Generalforsamling i SKK 2023

Sæt kryds i kalenderen d. 12. april!

Dagsorden er udsendt på mail, baggrund og økonomi vedrørende eventuel havnerenovering vil blive gennemgået på generalforsamlingen. Tilmeld Jer meget gerne via linket i mailen.

Vel mødt.
Bestyrelsen, SKK