Fremover skal alle, som har bøjeplads, have individuel el-måler til deres båd, og alt forbrug af strøm skal måles. Det vil sige både når båden er på vand og på land og også når båden forlades.

Det blev besluttet på generalforsamlingen 24. juni. Bestyrelsen stillede forslaget for at lette administrationen og for at lave en retfærdig ordning for alle. Dvs. at alle betaler for præcis den el, de forbruger uanset hvor og hvornår den bruges på egen båd.
De der endnu ikke har el-måler, kan hente en måler på havnekontoret mod et depositum på 1250 kr.

Bestyrelsen har besluttet alle bådejere i Nordhavnen selv aflæser deres måler og indtaster oplysningerne på klubbens hjemmeside.
Du skal have disse oplysninger parat:
Medlemsnummer, Målernummer, Målerstand. De sidste to cifre i målerstand er decimaler
Bemærk, der skal være strøm på måleren, for at den kan aflæses. Det vil sige, den skal være sat i stikket i el-standeren.

Alle målerindehavere vil også modtage en mail om aflæsning af måler.

Sidste indtastningsfrist 10. oktober. Blandt de, der indtaster deres måleraflæsning senest 10. oktober, vil havnefogeden trække lod 6 x 1 flasker god rødvin