Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen 2024, alle medlemmer er velkomne.

Men for at gøre arrangeringen af mad lettere, ønsker vi en tilkendegivelse af hvor mange der har tænkt sig at dukke op.

Tilmelding til Generalforsamling 2024

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære medlemmer,

Da vi ansatte Carsten som havnefoged for snart tre år siden, var det med det formål at få afdækket omfanget af den opgave vi ønskede en havnefoged skulle løse.
Bestyrelsen ønskede et detaljeret billede af hvad klubbens medlemmer havde brug for, og det har Carsten hjulpet os med at skabe.
Vi har været glade for den tid hvor Carsten har siddet ved roret, men da hans opgave nu, efter eget ønske, er slut, stopper han som havnefoged d. 31 marts 2024.
Bestyrelsen er allerede i gang med at finde en ny havnefoged. Vi vil ikke bruge de traditionelle jobkanaler, men vil forsøge at finde en ny havnefoged gennem vores netværk.
Vi tager kontakt til så mange som muligt i relevante sejlermiljøer miljøer, så ordet bliver spredt.

Hvis du som medlem kender en der kunne være interesseret i jobbet, så er du meget velkommen til at kontakte pladsudvalget, kassereren, eller formanden på de relevante email adresser.

Jobopslaget kan findes her HavnefogedOpslag.

På vegne af bestyrelsen

Asbjørn Jørgensen

 

Ophængning af lister til optagning af både. 

Den 4/9 hænger Pladsudvalget listerne op til optagning/ søsætning af både.  De vil hænge der i ca. 14 dage. 

Hvis man er usikker på sit stativ og på hvordan bådehåndteringen foregår, så sidder der erfarne klubmedlemmer i klubhuset mellem kl. 17 og 19 og svare på spørgsmål.  

Datoerne i år for optagningen er følgende: 

Optagning 1/10 = søsætning 5/5

Optagning 8/10 = søsætning 28/4

Optagning 15/10 = søsætning 21/4

Optagning 5/11 = søsætning 14/4

Optagning 12/11 = Søsætning 7/4. 

Den kvikke vil straks bemærke, at vi starter en uge tidligere med at tage både på land. Det gør vi på grund af renoveringen af vores broer.  Der er 20 pladser på hver af dagene efter først til mølle-princippet. 

OBS: Hvis man skriver sig på de to sidste dage optagningsdage ( 5/11 og 12/11)  så skal man være klar til at komme i vandet igen på henholdsvis 7/4 eller 14/4, da ikke er muligt at flytte dato. Vi har ikke noget sted at flytte båden hen.  

Hilsen 

Pladsudvalget / Dorthe 

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen 2023, alle medlemmer er velkomne.

Men for at gøre arrangeringen af mad lettere, ønsker vi en tilkendegivelse af hvor mange der har tænkt sig at dukke op.

Tilmelding til Generalforsamling 2024

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

For at sikre en retfærdig fordeling af klubbens udgifter til el, skal klubbens medlemmer have en individuel el-måler for at kunne trække strøm fra stik og elskabe. Elmåleren bruges både når båden ligger i vandet og hvis den er på land for vinteren. Ligeledes er måleren nødvendig for at kunne trække strøm på landpladserne til f.eks. reparationer og forårsklargøring.

Elmåleren kan man få ved henvende til havnekontoret (se træffetider her). Elmåleren er gratis at låne, men der skal betales et depositum på 1.250 kroner (2023-priser).

Ren praktisk kobles elmåleren mellem strømstik/elskabe og ledningen der føres til båden. Elmåleren er forsynet med en måler der registrerer forbrug. En gang om året aflæses måleren og medlemmerne indrapporterer deres forbrug for sæsonen, som derefter afregnes.

Klubbens elmålere

Stiktypen i måleren er et trebenet CEE-stik – dét der almindeligvis kaldes ‘et landsstrømstik’. Har man brug for ‘et almindeligt stik’, f.eks. til elværktøj, kan man købe overgangsledning i bådudstyrsbutikker og velassorterede byggemarkeder.

 

Kære medlemmer,
Nu hvor ferien er over os, og nogle af jer er rejst fra jeres pladser i kortere eller længere tid, så kan det hænde at der er medlemmer, der ikke selv fik en plads i år, benytter sig af jeres pladser. Disse medlemmer springer ikke ventelisten over, men har selv valgt at tage den risiko at forsøge at flytte fra ledig plads til ledig plads. Det er en praksis vi ikke har noget imod i bestyrelsen, da vi ikke ønsker at forbyde vores egne medlemmer at ligge på frie pladser. Hvis I kommer hjem før tid, og jeres plads er optaget, så kontakt havnekontoret, de har oplysninger på alle medlemmer der ligger i havnen.
Kort fortalt. Når pladsudvalget eller havnefogeden fordeler et medlem på ventelisten en plads, er det med en garanti om at pladsen, eller en lignende, er ledig i den tildelte periode. Men vi hverken kan eller vil forhindre vores medlemmer i at lægge sig på almindeligt frie (grønne) pladser, og havnekontoret bistår gerne i at anvise hvilke der måske er ledige længere tid ad gangen, såfremt der er administrativ kapacitet til det. Men her er det altid med risiko for at ejeren af pladsen kan komme tidligere hjem fra ferie, og man derfor pludselig er nødt til at flytte sig. Og hvis det viser sig at der ikke er nogle ledige pladser i havnen, står man selv med risikoen.
Med det sagt, opfordrer vi altid vores medlemmer til at efterlade navn og telefonnummer synligt på deres båd når de ligger sådan, således at de nemt kan kontaktes direkte. Ellers ligger havnekontoret altid inde med deres oplysninger.
God sommer fra bestyrelsen