Kalkbrænderiløbet lukker fra 1. nov. 2024 til 31. mar. 2025

Luftfoto af Kalkbrænderihavnen og Sejlklubben København med stopskilt

Nordhavnstunnellen har meddelt at Kalkbrænderiløbet bliver helt lukket for gennemsejling henover hele vinteren. Det betyder at vi ikke kan passere Svaneknoppen efter den 1. november.

Man kan altså ikke sejle sit båd ud til optagning de to sidste optagninger i november, så man må enten flytte båden inden eller også vælge en tidligere optagningsdato. Pladsudvalget vil i videst muligt omfang tage højde for dette i planlægningen.af optagningerne.

Vores havnefoged Søren er i dialog med med havnefogeden i Svanemøllen. Der bliver måske mulighed for at en antal både kan ligge i erstatningshavnen i en kortere periode.

Der er flere detaljer om lukningen hos Nordhavn Avis