Ny afmærkning af indsejling til København

Som det sikkert er blevet bemærket (f.eks. via opslaget på facebook gruppen) skal indsejling til Københavns Havn nu foregår i Kronløbet – også for fritidssejlere. Lynetteløbet er lukket på grund at byggeriet af Lynetteholm.

Da Kronløbet dermed benyttes af både fritid og erhverv er der lavet to foranstaltninger som vi skal være opmærksomme på:

  1. En fritidssejler-korridor for at adskille trafikken.
  2. Et ‘afvent gennemsejlings lyssignal’ når erhverv sejler gennem

Korridoren er anlagt længst mod sydøst, dvs. længst væk fra krydstogsskibskajen. Korridoren er markeret med grønne bøjer (der selvfølgeligt skal holdes om styrbord for indadgående) og gule bøjer der angiver arbejdsområdet (med sejladsforbud). Denne korridor skal benyttes både for indadgående og udadgående sejlads)

Lyssignalet består af tre røde flashes lodret over hinanden. Når lysene flasher er der gennemsejling forbudt for fritidssejlere.

I øjeblikket patruljere By og Havn i området i en hurtig sort RIB med to påhængsmotorer. De stopper gerne og forklarer om det nye indsejlingsforløb. De uddeler også en folder der fint viser det nye forløb. Illustrationen kan også se på deres hjemmeside under ‘Sikkerhed for sejlere‘ og er også gengivet her. Klik for fuldstørrelse

Illustration af ny afmærkning af kronløbet ved indsejling til Københavns Havn