Selvaflæsning af elmålere

Så er det tid til aflæsning af elmålere igen. Brug formularen nederst på denne side til at indberette din elmåleraflæsning.

Alle målerindehavere vil modtage en mail om aflæsning af måler, hvor medlemsnummer og målernummer fremgår

Du skal have disse oplysninger parat fra den mail du modtog fra klubben:

Medlemsnummer, Målernummer: Måleraflæsning:

For de blå målere er de to sidste cifre decimaler, og skal ignoreres.

For de gule målere, er det sidste tal decimaler og skal ignoreres.

Når du har indtastet alle oplysningerne trykker du på “Send”.

Sidste indtastningsfrist 20. Maj.

Bemærk at din indtastning først endeligt er modtaget når du på din mail har modtaget en kvittering

Blandt de medlemmer som inden fristens udløb indtaster deres måleraflæsning vil havnefogeden udtrække 6 heldige til en flaske god rødvin.

Aflæsning af EL måler - Forår 2024 (ID #10474)
Dit medlemsnummer af sejlklubben. Kan ses på din betalingsservice ordning
Det målernummer der står på din måler.
aktuel kWh på måleren nu. Hvis det er en blå måler, skal du se bort fra de sidste to tal efter komma'et. Hvis det er en gul måler, skal du se bort fra det sidste røde tal.
Din email adresse