Selvaflæsning af elmålere

Så er det tid til aflæsning af elmålere igen. Brug formularen nederst på denne side til at indberette din elmåleraflæsning.

Alle målerindehavere vil modtage en mail om aflæsning af måler, hvor medlemsnummer og målernummer fremgår

Du skal have disse oplysninger parat fra den mail du modtog fra klubben:

Medlemsnummer, Målernummer: Måleraflæsning:            Bemærk at de to sidste cifre er decimaler

Når du har indtastet alle oplysningerne trykker du på “Send”.

Sidste indtastningsfrist 11. december.

Bemærk at din indtastning først endeligt er modtaget når du på din mail har modtaget en kvittering

Blandt de medlemmer som inden fristens udløb indtaster deres måleraflæsning vil havnefogeden trække lod 6 x 1 flasker god rødvin

Aflæsning af EL måler - Efterår 2022
Dit medlemsnummer af sejlklubben. Kan ses på din betalingsservice ordning
Det målernummer der står på din måler
aktuel kWh på måleren nu
Din email adresse