Borgermøde om udvikling Kulpladsen foran Svanemølleværket

By & Havn inviterer til borgermøde om udviklingen af Svanemølleværket og Kulpladsen i Nordhavn. 

By & Havn vil udnytte ‘Kulpladsen’ foran Svanemølleværket til, som det hedder, at “udvikle Kulpladsen i den ånd og med de særlige maritime karaktertræk, der er så kendetegnende for hele området omkring Svanemølleværket og Kulpladsen”.

Der er planer om både teknisk museum, teknologi-hub, erhvervsbebyggelse promenadeforløb og byrum.

Har du lyst at høre mere om det og evt. give dine holdninger og gode ideer til projektet, så er der åbent borgermøde den 28. august mellem 17 og 19. Arrangementet finder sted på Kargo, Skudehavnsvej 13 i Nordhavn. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding foregår via billetto.dk/e/borgermode-om-udviklingen-af-kulpladsen-ved-svanemollevaerket-billetter-857230 og der er mere information om projektet hos By & Havn

Kulpladsen ved Svanemølleværket og Kalkbrænderihavnen set fra oven