Der er varslet forhøjet vandstand i vores område.
Topper fredag middag. Vær opmærksom på fortøjninger etc..

Pas på hinanden(s),
Henrik

Broudvalget har meddelt at de nye pæle er rammet og fastgjort på alle broer.
Man kan derfor flytte tilbage på de rømmede pladser.
Stor tak til Broudvalget for indsatsen !!

mvh
Henrik Sengeløv

Foto: Jonas Thing

Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København er to rigtig velfungerende klubber – alene fordi klubbernes udvikling og drift er baseret på medlemmernes frivillige arbejdskraft.

Derfor har vi også brug for din hjælp !!!

Lørdag den 27. januar skal vi rydde op og gøre rent klubhuset i Sundkrogen.

Vi deler os op i arbejdshold, og du bidrager med det – du gerne vil.

Kim Utzons klubhus Sejlklubben København i Kalkbrænderihavnen

 

Kl. 9.45 mødes vi og starter med en kop kaffe, en croissant & fordeler opgavernekl. 13.00 runder vi dagen af med, at SKK byder på pizza og en håndbajer.

Husk at arbejdsdagen også er en rigtig god måde at møde nye og gamle klubmedlemmer 😊

Du kan tilmelde dig lige her …
Indtast dit navn
Vælg hvor mange personer du tilmelder
Vi bruger dit telefonnummer, hvis vi skal have fat på dig i løbet af arbejdsdagen
Vi bruger din email, hvis vi skal sende besked om arbejdsdagen

De bedste hilsner
Husudvalget
Sejlklubben København

Standeren tages ned på pladsen foran klubhuset søndag den 12. november 2023 kl. 15.

For at markere afslutningen på årets sejlersæson, tages klubbens stander ned. Traditionen tro afsynges standernedtagningssangen.

Klubben er herefter vært for en forfriskning og lidt at spise og formanden vil holde tale om sæsonen, som nu er slut og om de forandringer i vores omgivelser, som klubben står overfor.

Herefter er der lejlighed til at være sammmen med andre klubmedlemmer og bl. a. høre om årets sejladser.

Vi håber, at så mange som muligt vil møde op hermed afslutte årets sejlsæson

Tilmelding er ikke nødvendig

De bedste hilsener
Festudvalget

Vejdirektoratet åbner byggepladsen i Svanemøllehavnen for publikum.

Se invitation.

mvh

Henrik

 

Indvielse af kosmiske dansere

Lin Utzon og Klaus Kastbjerg inviterer på et glas på fredag kl 16 se indbydelsen:

mvh

Henrik Sengeløv

 

 

 

Tilmeld dig Hven rundt ved nat – eller fredagsbar – den 15. september

Arrangør-teamet for Hven rundt ved nat giver den gas i år – med fredagsbar og event-trøjer!

Som altid sejler vi Hven rundt ved nat – og mødes i klubhuset efter sejladsen. Tilmeld dig her.

Sejler du ikke, men vil du blot hygge, så kan du tilmelde dig fredagsbaren. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig senest 13. september.

Ophængning af lister til optagning af både. 

Den 4/9 hænger Pladsudvalget listerne op til optagning/ søsætning af både.  De vil hænge der i ca. 14 dage. 

Hvis man er usikker på sit stativ og på hvordan bådehåndteringen foregår, så sidder der erfarne klubmedlemmer i klubhuset mellem kl. 17 og 19 og svare på spørgsmål.  

Datoerne i år for optagningen er følgende: 

Optagning 1/10 = søsætning 5/5

Optagning 8/10 = søsætning 28/4

Optagning 15/10 = søsætning 21/4

Optagning 5/11 = søsætning 14/4

Optagning 12/11 = Søsætning 7/4. 

Den kvikke vil straks bemærke, at vi starter en uge tidligere med at tage både på land. Det gør vi på grund af renoveringen af vores broer.  Der er 20 pladser på hver af dagene efter først til mølle-princippet. 

OBS: Hvis man skriver sig på de to sidste dage optagningsdage ( 5/11 og 12/11)  så skal man være klar til at komme i vandet igen på henholdsvis 7/4 eller 14/4, da ikke er muligt at flytte dato. Vi har ikke noget sted at flytte båden hen.  

Hilsen 

Pladsudvalget / Dorthe 

By & Havn inviterer til borgermøde om udviklingen af Svanemølleværket og Kulpladsen i Nordhavn. 

By & Havn vil udnytte ‘Kulpladsen’ foran Svanemølleværket til, som det hedder, at “udvikle Kulpladsen i den ånd og med de særlige maritime karaktertræk, der er så kendetegnende for hele området omkring Svanemølleværket og Kulpladsen”.

Der er planer om både teknisk museum, teknologi-hub, erhvervsbebyggelse promenadeforløb og byrum.

Har du lyst at høre mere om det og evt. give dine holdninger og gode ideer til projektet, så er der åbent borgermøde den 28. august mellem 17 og 19. Arrangementet finder sted på Kargo, Skudehavnsvej 13 i Nordhavn. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding foregår via billetto.dk/e/borgermode-om-udviklingen-af-kulpladsen-ved-svanemollevaerket-billetter-857230 og der er mere information om projektet hos By & Havn

Kulpladsen ved Svanemølleværket og Kalkbrænderihavnen set fra oven