Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvar for klubbens drift og økonomi og udgør klubbens ledelse.
Klubbens bestyrelse vælges til den årlige generalforsamling. 

Forretningsudvalg: Forretningsudvalget er sejlklubbens daglige ledelse – og træffer alle ledelsesbeslutninger mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, samt efter behov.  Forretningsudvalget har til opgave at udmønte sejlklubbens politik og strategi i handling samt løbende analysere og forbedre sejlklubbens organisatoriske, økonomiske og administrative forhold, herunder arbejde med udvikling af de administrative og praktiske arbejdsgange. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

 

Formand: Martin Frandsen. Martin sejler Omega 36 sammen med familien. Båden hedder Timberlane og ligger ved bro 6 sommer og vinter. Telefon: 53817011
Mail: formand@sejlklubbenkbh.dk

Næstformand: Aage Nipper. Aage sejler sammen med Lillian i "Ferdinand", en Scanfisher 300, motorbåd/trawler.  "Ferdinand" har sejlet til Gotland, Stokholm, Götakanalen samt Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig ad Europas indre vandveje (floder og kanaler) Båden ligger på bro 5. Telefon 53817011
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Kasserer: Sten Emborg, sejler i en Maxi 95 med navnet "Maxime". Han har sejlet siden 2000. Sten sejler mest tursejlads men snuser også lidt til kapsejlads nu og da.
Mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Pladsformand: Anders Bülow
Mail: pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Jens Rosengaard; han og Pia har sejlet siden 1988 og siden 2008 i en Bayliner (motorbåd), der har plads i Fiskerihavnen. 
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Grete Ørskov er chef for sejlerskolen. Smagen for sejlads blev i sin tid vakt som gast på Danmarks ældste sejlende træskib, Jensine af Haderslev. For også at kunne sejle i hverdagen købte Grete og 4 gode venner fra Jensine i start 80´erne en Granada 24, som fik plads i Skudehavnen. Efter 2 år på sejlerskolen, førerbevis i 1987 og Granada´en solgt igen, blev Grete ”hængende” dér - først som skolens repræsentant i bestyrelsen, siden instruktør og i en periode fra 1999 skolechef – ja, som bekendt gentager historien sig! Som ”ikke-bådejer” sejler Grete glad og gerne med hos gode klubkammerater på sommerture og distancekapsejladser.
Mail: sejlerskolen@sejlklubbenkbh.dk 

Bestyrelsesmedlem: Mathilde Edelvang

Tilforordnet Bestyrelsen
Drift-Husudvalgsformand: Jens Wagner Thomsen
Mail: drift-husudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Telefontider i Sejlklubben København

Er du nyt kommende medlem eller nyt medlem og har spørgsmål til klubben? Er du medlem og har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen? Vi har telefontid, hvor du kan kontakte klubben: Telefontid, torsdage kl. 16-16:30, året rundt. Tlf. 53817011

Du kan som altid skrive til bestyrelsen på mail sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER
Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen 2018
knob.jpg
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling torsdag d.11. april 2019
Ordinær generalforsamling torsdag, den 11. april 2018 kl. 19:00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø.

Bestyrelseslokale.jpg
Telefontider i Sejlklubben København
Er du nyt kommende medlem eller nyt medlem og har spørgsmål til klubben? Er du medlem og har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen?         Vi har telefontid, hvor du kan kontakte klubben:

IMG_0900.jpg
Efterårshilsen fra Sejlklubben København
Efterårshilsen fra Sejlklubben KøbenhavnSå er sæsonen ved at være forbi – og det har været en fantastisk én af slagsen! Klubben har været rammen om rigtig mange medlemmers sommer – både på vandet og

tunnel.jpg
Nordhavnstunnel
Efter møde d. 18. marts 2017 er der fra Borgerrepræsentationen afgivet  følgende protokolbemærkning:”Partierne finder at der af hensyn til de lokale interessenter og brugere af Svanemøllehavnen er

Referater fra Forretningsudvalget

Referater af bestyrelsesmøder