Bestyrelsen

Bestyrelse 2019. Fra venstre: Morten Petersen, Martin Frandsen, Anders Bülow, Keld Lybke, Aage Nipper, Henrik Sieling, Sten Emborg

 

Bestyrelsen har ansvar for klubbens drift og økonomi og udgør klubbens ledelse.
Klubbens bestyrelse vælges til den årlige generalforsamling. 

Forretningsudvalg: Forretningsudvalget er sejlklubbens daglige ledelse – og træffer alle ledelsesbeslutninger mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, samt efter behov.  Forretningsudvalget har til opgave at udmønte sejlklubbens politik og strategi i handling samt løbende analysere og forbedre sejlklubbens organisatoriske, økonomiske og administrative forhold, herunder arbejde med udvikling af de administrative og praktiske arbejdsgange. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

 

Formand: Martin Frandsen. Martin sejler Omega 36 sammen med familien. Båden hedder Timberlane og ligger ved bro 6 sommer og vinter. Telefon: 53817011
Mail: formand@sejlklubbenkbh.dk

Næstformand: Aage Nipper. Aage sejler sammen med Lillian i "Ferdinand", en Scanfisher 300, motorbåd/trawler.  "Ferdinand" har sejlet til Gotland, Stokholm, Götakanalen samt Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig ad Europas indre vandveje (floder og kanaler) Båden ligger på bro 5. Telefon 53817011
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Kasserer: Sten Emborg, sejler i en Maxi 95 med navnet "Maxime". Han har sejlet siden 2000. Sten sejler mest tursejlads men snuser også lidt til kapsejlads nu og da.
Mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Pladsformand: Anders Bülow
Mail: pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Henrik Sieling, har været medlem af klubberne i Sundkrogen i 20 år og sejler tursejlads i en LM 27 og kapsejlads tirsdage og onsdage som gast hos andre.
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Morten Petersen, har en Bacchant IV, har sejlet siden barn mest i kølbåd bla Nimbus 26 og 33, flipperjolle og OK jolle. Instruktør på sejlerskolen og tidligere søspejder. Sejler mest tur gerne den Svenske Skærgård men også lidt distance-kapsejlads.
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Keld Lybke, sejler nu i LM 25 ”tournesol” som ligger på bro 5. Har tidligere sejlet H-båd, Banner 33 og Maxi. Har været medlem i Triton senere SSK fra medio 1960. Har været skipper på større lejrskoleskib.

 

Telefon- og træffetider i Sejlklubben København

Er du kommende medlem eller nyt medlem og har spørgsmål til klubben? Er du medlem og har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen? Sekretariatet har telefontid tirsdag - fredag i almindelig kontortid (mandag og weekends kan der lægges besked). Tlf. 53817011. Sekretariatet betjenes af Marianne Scheufens, der også er havnefoged i Kalkbrænderihavnen.

  • Tirsdage kl. 14-18
  • Onsdage kl. 14-18
  • Torsdage kl. 14-18
  • Fredage: efter aftale
  • Mandage og weekends/helligdage er der lukket

Du kan som altid skrive til bestyrelsen på mail sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER
Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen 2018
Generalforsamlingen 2019
Bestyrelseslokale.jpg
Havnekontorets ændrede åbningstider og telefontider fra 26. maj 2019 i Sejlklubben København
Sejlklubben København byder pr. 1. april 2019 Marianne Scheufens velkommen som havnefoged og klubsekretær i Sejlklubben København.Nedenfor kan du se havnekontorets åbningstider fra 1. april 2019, samt

tunnel.jpeg
Nordhavnstunnel – sidste nyt maj 2019
I forbindelse med forslag til Lov om anlæg af Nordhavnstunnel, der forventes fremsat i næste Folketingssamling, (Forslaget har netop været i høring) har Erik Kragh-Hansen udarbejdet et notat, der


knob.jpg
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling torsdag 11. april 2019. Endelig dagsorden og bilag
Ordinær generalforsamling torsdag, den 11. april 2018 kl. 19:00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø.

Referater fra Forretningsudvalget

Referater af bestyrelsesmøder