Bestyrelsen

OBS denne side er under opdatering. Billede af ny bestyrelse (valgt på generalforsamling d. 11/4-2019) kommer snart.

 

Bestyrelsen har ansvar for klubbens drift og økonomi og udgør klubbens ledelse.
Klubbens bestyrelse vælges til den årlige generalforsamling. 

Forretningsudvalg: Forretningsudvalget er sejlklubbens daglige ledelse – og træffer alle ledelsesbeslutninger mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, samt efter behov.  Forretningsudvalget har til opgave at udmønte sejlklubbens politik og strategi i handling samt løbende analysere og forbedre sejlklubbens organisatoriske, økonomiske og administrative forhold, herunder arbejde med udvikling af de administrative og praktiske arbejdsgange. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

 

Formand: Martin Frandsen. Martin sejler Omega 36 sammen med familien. Båden hedder Timberlane og ligger ved bro 6 sommer og vinter. Telefon: 53817011
Mail: formand@sejlklubbenkbh.dk

Næstformand: Aage Nipper. Aage sejler sammen med Lillian i "Ferdinand", en Scanfisher 300, motorbåd/trawler.  "Ferdinand" har sejlet til Gotland, Stokholm, Götakanalen samt Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig ad Europas indre vandveje (floder og kanaler) Båden ligger på bro 5. Telefon 53817011
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Kasserer: Sten Emborg, sejler i en Maxi 95 med navnet "Maxime". Han har sejlet siden 2000. Sten sejler mest tursejlads men snuser også lidt til kapsejlads nu og da.
Mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Pladsformand: Anders Bülow
Mail: pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Henrik Sieling (beskrivelse følger)
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Morten Petersen (beskrivelse følger)
Mail: 

Bestyrelsesmedlem: Keld Lybke (beskrivelse følger)

 

Telefon- og træffetider i Sejlklubben København

Er du nyt kommende medlem eller nyt medlem og har spørgsmål til klubben? Er du medlem og har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen? Sekretariatet har telefontid tirsdag - fredag i almindelig kontortid (mandag og weekends kan der lægges besked). Tlf. 53817011. Sekretariatet er åbent på havnekontoret i sommer halvåret.

  • Tirsdage kl. 14-18
  • Onsdage kl. 14-19
  • Torsdage kl. 14-18
  • Fredage: efter aftale
  • Mandage og weekends/helligdage er der lukket

Du kan som altid skrive til bestyrelsen på mail sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER
Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen 2018
Bestyrelseslokale.jpg
Havnekontorets åbningstider og telefontider fra 1. april 2019 i Sejlklubben København
Sejlklubben København byder pr. 1. april 2019 Marianne Scheufens velkommen som havnefoged og klubsekretær i Sejlklubben København.Nedenfor kan du se havnekontorets åbningstider fra 1. april 2019, samt

knob.jpg
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling torsdag 11. april 2019. Endelig dagsorden og bilag
Ordinær generalforsamling torsdag, den 11. april 2018 kl. 19:00 i klubhuset, Sundkrogskaj 19, København Ø.

tunnel.jpg
Nordhavnstunnel
Efter møde d. 18. marts 2017 er der fra Borgerrepræsentationen afgivet  følgende protokolbemærkning:”Partierne finder at der af hensyn til de lokale interessenter og brugere af Svanemøllehavnen er

havelavet-oploesning2.jpg
Opløsning af Havnelavet
Anden og sidste ekstraordinære generalforsamling i HS konfirmerede opløsning af Havnelavet og samtidig blev brugsretsaftalerne med Kvindelig Sejlklub underskrevet. SKK bliver nu administrator af klubhus, vand- og landplads og den dobbelte administration er en saga blot.

Referater fra Forretningsudvalget

Referater af bestyrelsesmøder