Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvar for klubbens drift og økonomi og udgør klubbens ledelse.
Klubbens bestyrelse vælges til den årlige generalforsamling. 

Forretningsudvalg: Forretningsudvalget er sejlklubbens daglige ledelse – og træffer alle ledelsesbeslutninger mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, samt efter behov. Forretningsudvalget har til opgave at udmønte sejlklubbens politik og strategi i handling samt løbende analysere og forbedre sejlklubbens organisatoriske, økonomiske og administrative forhold, herunder arbejde med udvikling af de administrative og praktiske arbejdsgange. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.

 

Bestyrelsen valgt på generalforsamling 25. juni 2020:

Formand: Henrik Sengeløv
Mail: formand@sejlklubbenkbh.dk

Næstformand: Carsten Christoffersen
Mail: naestformand@sejlklubbenkbh.dk

Kasserer: Sten Emborg, sejler i en Maxi 95 med navnet "Maxime". Han har sejlet siden 2000. Sten sejler mest tursejlads men snuser også lidt til kapsejlads nu og da.
Mail: kasserer@sejlklubbenkbh.dk

Morten Petersen, har en Bacchant IV. Har sejlet siden barn - mest i kølbåd bla Nimbus 26 og 33, flipperjolle og OK jolle. Instruktør på sejlerskolen og tidligere søspejder. Sejler mest tur gerne den Svenske Skærgård men også lidt distance-kapsejlads. Telefon 53817011
sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Henrik Sielinghar været medlem af klubberne i Sundkrogen i 20 år og sejler tursejlads i en LM 27 og kapsejlads tirsdage og onsdage som gast hos andre.
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Asbjørn Jørgensen
Mail: pladsudvalg@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Keld Lybke, sejler nu i LM 25 ”tournesol” som ligger på bro 5. Har tidligere sejlet H-båd, Banner 33 og Maxi. Har været medlem i Triton senere SSK fra medio 1960. Har været skipper på større lejrskoleskib.
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsesmedlem: Iben Helene Augustsen
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

Bestyrelsessuppleant: Hans Borgstrøm
Mail: sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

 

Telefon- og træffetider i Sejlklubben København

Er du kommende medlem eller nyt medlem og har spørgsmål til klubben? Er du medlem og har spørgsmål eller forslag til bestyrelsen? Sekretariatets telefontider er de samme som havnekontorets åbningstider (se nedenfor) (udenfor åbningstider kan der lægges besked). Tlf. 53817011. Sekretariatet betjenes af Marianne Scheufens, der også er havnefoged i Kalkbrænderihavnen.

Havnekontoret og telefonen er åben i vinterperioden (1/12 - 31/3):

  • Tirsdage og torsdage kl. 12 - 16 (hverdage). 
  • Øvrige hverdage og weekends/helligdage er der lukket
  • Der opfordres til at checke klubbens hjemmeside for eventuelle undtagelser.

Du kan som altid skrive til bestyrelsen på mail sekretariat@sejlklubbenkbh.dk

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGER
Generalforsamlingen 2017
Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2020
Bilag: Oplæg fra Pladsudvalget vedr. broer

 


OversigtKalkbrhavnenfraluften.jpg
Seneste nyt: SKK og Corona/Covid 19
Alle Sejlklubben Københavns aktiviteter er aflyst eller udsat grundet Coronaen. Medlemmernes brug af klubbens faciliteter sker derfor på eget ansvar, hvor myndighedernes krav og anbefalinger skal

tunnel.jpeg
Nordhavnstunnel – sidste nyt maj 2019
I forbindelse med forslag til Lov om anlæg af Nordhavnstunnel, der forventes fremsat i næste Folketingssamling, (Forslaget har netop været i høring) har Erik Kragh-Hansen udarbejdet et notat, der


Referater af bestyrelsesmøder