Standeren tages ned på pladsen foran klubhuset søndag den 12. november 2023 kl. 15.

For at markere afslutningen på årets sejlersæson, tages klubbens stander ned. Traditionen tro afsynges standernedtagningssangen.

Klubben er herefter vært for en forfriskning og lidt at spise og formanden vil holde tale om sæsonen, som nu er slut og om de forandringer i vores omgivelser, som klubben står overfor.

Herefter er der lejlighed til at være sammmen med andre klubmedlemmer og bl. a. høre om årets sejladser.

Vi håber, at så mange som muligt vil møde op hermed afslutte årets sejlsæson

Tilmelding er ikke nødvendig

De bedste hilsener
Festudvalget